เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล           สธ. คาด คนไทยอาจถูกพายุยุงลายถล่มในหน้าฝน หลังพบยอดผู้ป่วยพุ่ง 4 เท่า เล็งชงเข้า ครม. เพื่อสั่งการให้ทุกกระทรวงร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำอย่างต่อเนื่อง           เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2556 นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว. สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ในที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขในเดือนนี้ ได้มีการพิจารณาปัญหาไข้เลือดออก ซึ่งมีสาเหตุเกิดมาจากยุงลายกัด โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ สำนักระบาดวิทยา และกรมควบคุมโรค ได้ประเมินสถานการณ์ว่า ในปีนี้จะรุนแรงกว่าปีที่แล้ว คาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะมีสูงถึง 120,000-150,000 ราย อาจเสียชีวิตถึง 120-200 ราย และประมาณ 15,000 ราย อาจต้องนอนโรงพยาบาล           ทั้งนี้ จากรายงานจำนวนผู้ป่วยในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2556 พบว่า เพียง 2 เดือน มียอดผู้ป่วยรวม 9,824 ราย เฉลี่ยสัปดาห์ละ 800-1,000 ราย สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเกือบ 4 เท่า และมีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้ว 12 ราย มีทั้งนักเรียน ครู แม่บ้าน แม่ค้า และร้อยละ 50 ของผู้ป่วยเป็นนักเรียน ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะเกิดผลกระทบทั้งด้านจิตใจ และภาพลักษณ์ของไทยในสายตาของนานาชาติ           นายแพทย์ประดิษฐ กล่าวอีกว่า ปัญหาหลักที่จะทำให้โรคไข้เลือดออกระบาดหนัก คือ จำนวนยุงลายที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์หลักที่จะจัดการเรื่องนี้ได้สำเร็จ ได้แก่ การกำจัดลูกน้ำยุงลายในอาคารบ้านเรือนและโรงเรียนทั่วประเทศ ในช่วงต้นปีก่อนที่จะถึงฤดูฝน ซึ่งลำพังกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเดียว คงไม่สามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดได้ทั้งหมด ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทุกพื้นที่ต้องช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน ไม่ให้ลูกน้ำมีโอกาสโตเป็นตัวยุง           ส่วนยุทธศาสตร์การลดป่วย ลดการเสียชีวิต คือ รณรงค์ให้ประชาชนป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด ซึ่งจะส่งเสริมให้มีการปลูกและใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่ยุงลายเกลียด เช่น น้ำมันตะไคร้หอม ไว้สำหรับทาป้องกันยุงกัดในครัวเรือน ซึ่งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้นอนในมุ้ง หรือในห้องที่มีมุ้งลวดทั้งกลางวันและกลางคืน โดยจะนำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็ว ๆ นี้ เพื่อระดมความร่วมมือจากทุกกระทรวงอย่างจริงจัง ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป           ขณะเดียวกัน นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ประชาชนจะต้องร่วมมือกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือน สถานศึกษา โรงพยาบาล วัด สถานีขนส่ง สถานที่ทำงานทุกแห่ง รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม และรีสอร์ท หากทุกพื้นที่ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องทุกเดือน คาดว่า เมื่อถึงฤดูกาลระบาดในหน้าฝนประมาณเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ปริมาณยุงลายก็จะมีไม่มาก ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดจำนวนคนป่วยลงได้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50          นาย แพทย์ณรงค์ กล่าวอีกว่า สำหรับการป้องกันการเสียชีวิตหลังป่วยไข้เลือดออก กระทรวงสาธารณสุขได้รวมพลังด้านการรักษาพยาบาล โดยจัดเวชภัณฑ์และเตรียมทีมแพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกให้พร้อมทุกโรง พยาบาล สามารถตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยในเด็กและผู้ใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว หรือส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่ออย่างปลอดภัย โดยเตรียมทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาแพทย์ที่รักษาตลอด 24 ชั่วโมง และให้คำแนะนำกลุ่มเสี่ยงที่อาจป่วยเป็นไข้เลือดออกให้พบแพทย์เร็วขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่มีไข้สูงลอยติดต่อกัน 2 วันขึ้นไป กินยาลดไข้แล้วไข้ยังไม่ลด หรืออาเจียน รับประทานอาหารและน้ำได้น้อย มีอาการอ่อนเพลียมาก ให้รีบพบแพทย์           อย่างไรก็ตาม นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า นิสัยการวางไข่ของยุงลาย โดยทั่วไปยุงจะวางไข่ติดที่ผนังด้านในของภาชนะขังน้ำสะอาด อยู่เหนือผิวน้ำประมาณครึ่งเซนติเมตร เมื่อเติมน้ำลงไปในภาชนะจนท่วมไข่ ยุงก็จะฟักเป็นตัวลูกน้ำ ดังนั้นการกำจัดจะต้องล้างขัดภาชนะเพื่อกำจัดไข่ยุงให้หลุดไป โดยในปีนี้กรมควบคุมโรคได้จัดทำคู่มือกำจัดไข้เลือดออก 5 ล้านฉบับเพื่อแจกประชาชน ขณะนี้มีหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย 5,000 กว่าแห่ง ตั้งเป้าจะสร้างหมู่บ้านปลอดยุงลายอย่างน้อยให้ได้ตำบลละ 1 หมู่บ้าน และขยายให้เต็มทุกพื้นที่ ซึ่งจะเป็นวิธีพิชิตโรคไข้เลือดออกที่ยั่งยืน   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
Android App Java Version Can You Make An Android App With Java Android App Java Xml Build Android App In Jenkins Build Android App With Jenkins Build An Android App With Javascript How To Build Android App With Html5/css/javascript Build Android App In Javascript Build Android App With Javascript Creating An Android App With Php Json Backend – Part I Creating An Android App With Php Json Backend – Part Ii Creating An Android App With Php Json Backend – Part Iii Building An Android App With Php Json Backend Creating An Android App With Php Json Backend Create An Android App With Java How To Create Android Application Using Java Create Android App From Joomla Kindle Android App Folders Make Android Keyboard Appear Android Create Keyboard Application Make Android Keyboard App Create Android Keyboard Dictionary Create Android Keyboard From Scratch Android How To Create Keyboard App Create Android Keyboard Layout Create Android Keyboard Skin Create Android Keyboard Shortcuts Create Android Keyboard Tutorial Generate Key For Android App Generate Key Hash For Android App

Comment

Comment:

Tweet